MR1 gatendetector met Waarheidstabel

Klik op een productnummer en selecteer in welke categorie dit product valt:
OK = goedgekeurd
FIX = repareerbaar
DUMP = afgekeurd
Een goedgekeurd product moet twee gaten aan dezelfde kant hebben.
In de waarheidstabel wordt een gat voorgesteld door een 1, en geen gat door een 0.
Als je de hele tabel hebt afgewerkt, dan kun je de Simulink code ophalen.


productabcdOKFIXDUMP
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111

[Product nr. 0]
OKFIXDUMP